Automatické rozmiestnenie

Presunie všetky objekty grafu na ich začiatočnú pozíciu. Táto funkcia nemení typ grafu ani žiadny iný atribút okrem umiestnenia objektov.

Ikonka

Automatický vzhľad

Please support us!