Sprievodca grafom - Dátové rady

Na tejto stránke Sprievodcu grafom môžete zmeniť zdrojový rozsah pre všetky dátové rady samostatne, vrátane ich popisov. Taktiež môžete zmeniť rozsah pre kategórie. Môžete najskôr vybrať rozsah dát na stránke Rozsah dát a potom odstrániť nepotrebné dátové rady alebo pridať dátové rady z iných buniek.

Tip Icon

Pokiaľ vám nastavenia na tejto stránke pripadajú zložité, nastavte iba rozsah dát na stránke Sprievodca grafom - Rozsah dát a túto stránku preskočte.


Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges


Tento dialóg je k dispozícii len pre grafy založené na tabuľke Calc alebo Writer.

Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Organizácia dátových radov

V poli zoznamov Dátové rady vidíte zoznam všetkých dátových radov v aktuálnom grafe.

Úprava dátových radov

  1. Kliknite na záznam v zozname a môžete si prehliadnuť či upraviť jeho vlastnosti.

    V zozname Dátové Rozsahy vidíte názvy oblastí a rozsahy buniek jednotlivých prvkov dátových radov.

  2. Kliknite na záznam a upravte obsah v textovom poli nižšie.

    Popis vedľa textového poľa zobrazuje aktuálne zvolenú oblasť.

  3. Zadajte rozsah alebo kliknete na ikonu Vybrať dátovú oblasť čím sa minimalizuje dialóg a môžete rozsah označiť myšou.

    If you want a data range of multiple cell areas that are not next to each other, enter the first range, then manually add a semicolon at the end of the text box, then enter the other ranges. Use a semicolon as delimiter between ranges.

Rozsah pre dátovú oblasť, napr. hodnoty Y, nesmie obsahovať bunku s popisom.

Úprava kategórií alebo popisov dát

V závislosti na type grafu sa texty zobrazia na osi X alebo ako popisky dát.

Please support us!