Sprievodca grafom- Rozsah dát

Na tejto stránkeSprievodcu grafom môžete zvoliť jeden zdroj rozsahu dát. Tento rozsah sa môže skladať z viac oblastí buniek.

Tip Icon

Pokiaľ potrebujete určiť rozsah dát presnejšie, použite stránku Sprievodca grafom - Dátové rady.


Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges


Tento dialóg je k dispozícii len pre grafy založené na tabuľke Calc alebo Writer.

Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Pre určenie rozsahu dát

 1. Vyberte rozsah dát. Môžete použiť jednu z nasledujúcich možností:

  Zadajte rozsah dát do textového poľa.

  V Calcu by rozsah dát mohol byť napr. "$List1.$B$3:$B$14". Rozsah dát môže obsahovať viac oblastí v hárku, napr. "$List1.A1:A5;$List1.D1:D5". Vo Writeri je rozsah dát napr. "Tabulka1.A1:E4".

  In Calc, click Select data range to minimize the dialog, then drag over a cell area to select the data range.

  If you want a data range of multiple cell areas that are not next to each other, enter the first range, then manually add a semicolon at the end of the text box, then enter the other ranges. Use a semicolon as delimiter between ranges.

 2. Kliknutím na jednu z možností vyberiete dátové rady v riadkoch alebo stĺpcoch.

 3. Skontrolujte, či má rozsah dát popisky v prvom riadku, prvom stĺpci alebo v oboch.

V náhľade vidíte, ako bude výsledný graf vyzerať.

Please support us!