Sprievodca grafom- Typ grafu

Na prvej strane Sprievodcu grafu môžete vybraťtyp grafu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Pre výber typu grafu

  1. Zvoľte základný typ grafu: kliknite na niektorú položku označenú Stĺpcový, Pruhový, Koláčový atď.

    Obsah na pravej strane sa zmení a ponúkne ďalšie možnosti, ktoré závisia na základnom type grafu.

  2. Kliknutím môžete upraviť ďalšie nastavenia. Pri zmene nastavení sa môžete pozrieť na ukážku grafu v dokumente.

Pre zobrazenie rozšíreného pomocníka stlačte Shift+F1 a premiestnite sa kurzorom na ovládací prvok.

Na hociktorej stránke sprievodcu môžete kliknúť na Dokončiť a tým ukončiť sprievodcu a vytvoriť graf podľa aktuálnych nastavení.

Po kliknutí na Ďalej sa zobrazí nasledujúca stránka sprievodcu. Poprípade môžete kliknúť na položky na ľavej strane sprievodcu ak chcete prejsť na určitú stránku.

Po kliknutí na Späť sa zobrazí predchádzajúca strana sprievodcu.

Kliknutím na Zrušiť ukončíte sprievodcu bez vytvorenia grafu.

Please support us!