Sprievodca grafom - Prvky grafu

Na tejto stránke Sprievodcu grafom si môžete vybrať prvky, ktoré sa majú zobraziť.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Zadanie prvkov grafu

Zadajte nadpisy alebo kliknite na prvky, ktoré chcete zobraziť v aktuálnom grafe.

Titulky

Ak zadáte text do poľa pre nadpis, podnadpis alebo pre niektorú z osí, vedľa grafu sa vyhradí potrebné miesto pre zobrazenie textu. Pokiaľ text nezadáte, miesto sa nevyhradí, takže zostane viacej priestoru pre samotný graf.

Pre text nadpisu nie je možné použiť hodnotu bunky. Text musíte zadať priamo.

Po dokončení grafu môžete upraviť pozíciu a ďalšie vlastnosti v ponuke Formát.

Legenda

Legenda zobrazuje popisy z prvého riadku alebo stĺpca alebo z rozsahu, ktorý nastavíte v dialógu Dátové rady. Pokiaľ graf neobsahuje popisy, v legende sa zobrazia texty ako "Riadok 1, Riadok 2, ..." alebo "Stĺpec A, Stĺpec B, ..." podľa čísla riadku alebo písmena stĺpca v tabuľke dát.

Tento text nemôžete zadať priamo, vygeneruje sa automaticky z rozsahu buniek Názov.

Zvoľte jednu z možností umiestnenia. Po vytvorení grafu môžete ďalší voľby nastaviť v ponuke Formát.

Mriežky

Viditeľné čiary mriežok môžu pomôcť pri určovaní hodnôt dát v grafe.

Vzdialenosť čiar mriežky zodpovedá intervalu, ktorý sa nastavuje na záložke Pravítko vo vlastnostiach osi.

Pre koláčové grafy nie sú mriežky dostupné.

Pridanie ďalších prvkov

Ďalšie súčasti môžete pridať pomocou ponuky Vložiť v režime úprav grafu. Tam môžete určiť následujúce prvky:

  1. Sekundárne osi

  2. Vedľajšie mriežky

  3. Popisy dát

  4. Štatistiky, napríklad stredné hodnoty, chybové hodnoty osi Y a trendové krivky

Please support us!