Burzový typ grafu

On the first page of the Chart Wizard you can choose a chart type.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Burzový graf

Burzový graf zobrazuje trendy trhu podľa otváracej, najnižšej, najvyššej a uzatváracej ceny. Je možné zobraziť objem transakcií.

Pre burzový graf je dôležité poradie dátových radov. Dáta by mali byť usporiadaná tak, ako je zobrazené v tabuľke nižšie.

A

B

C

D

E

F

1

Objem transakcií

Otváracia cena

Najnižšia cena

Najvyššia cena

Zatváracia cena

2

Pondelok

2500

20

15

25

17

3

Utorok

3500

32

22

37

30

4

Streda

1000

15

15

17

17

5

Štvrtok

2200

40

30

47

35

6

Piatok

4600

27

20

32

31


Otváracia, najnižšia, najvyššia a uzatváracia hodnota v riadku predstavujú v grafe jednu dátovú jednotku. Dátové rady cien akcií pozostávajú z niekoľkých riadkov týchto dátových jednotiek. Stĺpce obsahujúce objem transakcií môžu vytvoriť voliteľnú druhú dátovú radu.

V závislosti na zvolenej variante nepotrebujete všetky stĺpce.

Varianty burzového grafu

Choose the Stock chart type on the first page of the Chart Wizard. Then select one of the four variants.

Typ 1

Based on low and high column the Type 1 shows the distance between bottom price (low) and top price (high) by a vertical line.

Based on low, high, and close column Type 1 shows an additional horizontal mark for the closing price.

Typ 2

Typ 2 podľa údajov v stĺpcoch otváracia, najnižšia, najvyššia a uzatváracia generuje tradičný "svietnikový" graf. Najvyššia a najnižšia cena je spojená zvislou čiarou a naviac je do popredia pridaný obdĺžnik, ktorý predstavuje rozsah medzi otváracou a uzatváracou cenou. Kliknutím na obdĺžnik sa zobrazí viac informácií v stavovom riadku. LibreOffice používa rôznu farbu výplne pre rastúce (otváracia cena je nižšia ako zatváracia) a klesajúce hodnoty.

Typ 3

Typ 3 podľa údajov v stĺpcoch objem, najnižšia, najvyššia a uzatváracia vykresľuje graf podobný Typu 1, navyše s pridanými stĺpcami pre objem transakcií.

Typ 4

Typ 4 je založený na údajoch zo všetkých piatich stĺpcov (objem, otváracia, najnižšia, najvyššia a uzatváracia), tento typ kombinuje graf Typu 2 so stĺpcovým grafom pre vyznačenie objemu transakcií.

Nakoľko mierka objemu transakcií môže byť v "jednotkách", je v grafe Typu 3 a 4 pridaná druhá os y. Os ceny je zobrazená na pravej strane a os objemu na ľavej strane grafu.

Nastavenie zdroja dát

Grafy založené na vlastných dátach

To change the data series of a chart having its own data, choose Chart Data Table from the View menu or from the context menu of the chart in edit mode.

Dáta grafu, ktorý využíva vlastnú tabuľku, sú vždy organizované v stĺpcoch.

For a new stock chart first use a column chart. Add the columns you need and enter your data in the order which is shown in the example, omitting any columns not required for the desired variant. Use Move Series Right to change the column order. Close the chart data table. Now use the Chart Type dialog to change to the stock chart variant.

Ak už máte burzový graf a chcete zmeniť variant, najskôr zmeňte graf na stĺpcový, pridajte alebo odoberte stĺpce aby zodpovedali vybranému variantu, a potom zmeňte typ grafu naspäť na burzový.

Nezapisujte meno dátového radu do riadku. Názov zadajte do poľa nad názvom oblasti.

Poradie riadkov určuje, ako budú usporiadané kategórie v grafe. Pomocou príkazu Zameniť riadky môžete zmeniť ich poradie.

Graf založený na tabuľke Calc alebo Writer

You can choose or alter a data range on the second page of the Chart Wizard or in the Data Range dialog. For fine tuning use the Data Series dialog.

Pre určenie rozsahu dát vykonajte jedno z následujúceho:

  1. Zadajte rozsah dát do textového poľa.

    V Calcu by rozsah dát mohol byť napr. "$List1.$B$3:$B$14". Rozsah dát môže obsahovať viac oblastí v hárku, napr. "$List1.A1:A5;$List1.D1:D5". Vo Writeri je rozsah dát napr. "Tabulka1.A1:E4".

    Pokiaľ nie je rozsah zadaný správne, LibreOffice zobrazuje text červenou farbou.

  1. In Calc, click Select data range to minimize the dialog, then drag to select the data range. When you release the mouse, the data are entered. Click Select data range again to add a data range. In the input field of the minimized dialog, click after the entry and type a semicolon. Then drag to select the next range.

Kliknutím na jednu z možností vyberiete dátové rady v riadkoch alebo stĺpcoch.

Vaše dáta pre burzový graf sú "v stĺpcoch", pokiaľ informácie v jednom riadku prislúchajú k rovnakému "svietniku".

Doladenie rozsahov dát pre burzové grafy založené na tabuľke

You can organize data series and edit the source for parts of single data series on the third page of the Chart Wizard or on the page Data Series in the Data Range dialog.

Usporiadanie dátových radov

V ľavej časti dialógu dátové rady môžete usporiadať dátové rady vybraného grafu. Burzový graf má aspoň jednu dátovou radu obsahujúcu ceny. Môže mať druhú dátovú radu popisujúcu objem transakcií.

Pokiaľ máte viac dátových radov pre cenu, usporiadajte ju pomocou šipiek hore a dole. Poradie určuje usporiadanie v grafe. To isté vykonajte pre dátové rady objemu. Dátové rady ceny a objemu nemôžete prehodiť.

Ak chcete odstrániť dátový rad, označte ho v zozname a kliknite na Odstrániť.

Ak chcete pridať dátový rad, označte niektorý z existujúcich a kliknite na Pridať. Pod vybraný dátový rad sa pridá prázdny záznam rovnakého typu. Pokiaľ nemáte žiadnu dátovú radu pre cenu alebo objem, musíte najskôr označiť rozsah pre tieto rady v dialógu Rozsah dát.

Nastavenie rozsahu dát

V dialógu Rozsah dát môžete nastaviť alebo upraviť rozsah dát pre každú zložku vybraného dátového radu.

V hornom zozname sa zobrazuje názov oblasti zložky a aktuálna hodnota. Potom čo vyberiete oblasť, môžete zmeniť hodnotu v textovom poli pod zoznamom. Popis zobrazuje vybranú oblasť.

Zadajte rozsah do textového poľa alebo kliknite na ikonu Výber rozsahu dát čím sa minimalizuje dialóg a myšou môžete označiť rozsah.

Zvoľte v ľubovoľnom poradí Otváracie, Zatváracie, Najnižšie a najvyššie hodnoty. Zadajte rozsahy iba pre oblasti, ktoré potrebujete v zvolenej variante burzového grafu. Rozsahy sa nemusia v tabuľke nachádzať vedľa seba.

Legenda

Legenda zobrazuje popisky z prvého riadku alebo stĺpca alebo zo zvláštneho rozsahu, ktorý nastavíte v dialógu Dátové rady. Pokiaľ graf neobsahuje popisky, v legende sa zobrazia texty ako "Riadok 1, Riadok 2, .." alebo "Stĺpec A, Stĺpec B, ..." podľa čísla riadku alebo písmena stĺpca v tabuľke dát.

V legende sa zobrazia hodnoty z rozsahu, ktorý je zadaný v poli Rozsah pre názov v dialógu Rozsah dát. Východzou hodnotou je záhlavie stĺpca s uzatváracou cenou.

Zvoľte jednu z možností umiestnenia. Po vytvorení grafu môžete ďalší voľby nastaviť v ponuke Formát.

Please support us!