Koláčový typ grafu

Na prvej strane Sprievodca grafom si môžete vybrať typ grafu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Koláčový

Koláčový graf zobrazuje hodnoty ako výseky celkového kruhu. Dĺžka oblúku alebo plocha výseku je úmerná jeho hodnote.

Koláč - tento podtyp zobrazuje výseky ako farebné oblasti celkového koláča, avšak iba pre jeden stĺpec dát.Vo vytvorenom grafe môžete kdekoľvek kliknúť a pretiahnuť hociktorý výsek mimo koláč alebo ho pripojiť späť.

Rozložený koláčový - tento podtyp zobrazuje výseky oddelene. Vo vytvorenom grafe môžete kliknúť a pretiahnuť výsek ľubovolne ďaleko od stredu koláča.

Prstencový - tento podtyp môže zobraziť viac dátových stĺpcov. Každý dátový stĺpec je zobrazený ako prstenec a v jeho strede je možno zobraziť ďalší stĺpec. Vo vytvorenom grafe môžete kliknúť a pretiahnuť vonkajší výsek do ľubovoľnej vzdialenosti od stredu prstenca.

Rozložený prstencový - tento podtyp zobrazuje vonkajšie výseky oddelene od ostatných prstencov. Vo vytvorenom grafe môžete kliknúť a pretiahnuť vonkajší výsek do ľubovoľnej vzdialenosti od stredu prstenca.

Please support us!