Sieťový typ grafu

Na prvej strane Sprievodca grafom si môžete vybrať typ grafu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Sieť

Sieťový graf zobrazuje hodnoty ako body spojené čiarami v rozložení, ktoré pripomína pavúčiu sieť alebo obrazovku radaru.

Pre každý riadok dát grafu sa vykreslí lúč, na ktorom sa zobrazia dáta. Všetky hodnoty sú zobrazené v rovnakej mierke, takže sú všetky zobrazené s rovnakou dôležitosťou.

Please support us!