Čiarový typ grafu

Na prvej strane Sprievodca grafom si môžete vybrať typ grafu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Úsečka

Čiarový graf zobrazuje hodnoty ako body na osi y. Os x zobrazuje kategórie. Y-ové hodnoty každej dátovej rady môžu byť spojené čiarou.

Len body - tento podtyp vykresľuje iba body.

Body a čiary - tento podtyp vykresľuje body a body jednej dátovej rady spája čiarou.

Iba čiary - tento podtyp vykresľuje iba čiary.

3D Čiary - tento podtyp spája body jednej dátovej rady 3D čiarou.

Označte voľbu Zložené rady, pokiaľ chcete usporiadať y-ové hodnoty bodov nad sebou. Y-ové hodnoty potom nepredstavujú absolútne hodnoty (okrem prvého stĺpca, ktorý sa vykreslí na dne zložených radov). Ak zvolíte Percento, zobrazia sa y-ové hodnoty ako percentuálna časť celkového súčtu kategórie.

Choose the Line type from the dropdown to select how the points will be connected. You can choose either Straight lines, Smooth lines to draw curves through the points or Stepped lines to draw lines which step from point to point. Click Properties to change the properties for the smooth or stepped lines.

Please support us!