Stĺpcový a Čiarový graf

Na prvej strane Sprievodca grafom si môžete vybrať typ grafu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Stĺpec a riadok

Tento graf je kombináciou stĺpcového a čiarový grafu.

Vyberte jednu z variánt

Keď dokončíte sprievodcu, môžete vložiť druhú os x pomocou príkazu Vložiť - Osi.

Pre určenie rozsahu dát

Stĺpce najviac vľavo (alebo riadky hore) vybraného rozsahu dát poskytujú dáta, ktoré sa zobrazia ako stĺpcové objekty. Ostatné stĺpce alebo riadky poskytujú dáta pre čiarové objekty. Toto rozdelenie môžete upraviť v dialógu Dátový rad.

  1. Vyberte rozsah dát.

  2. Kliknutím na jednu z možností vyberiete dátové rady v riadkoch alebo stĺpcoch.

  3. Skontrolujte, či má rozsah dát popisky v prvom riadku, prvom stĺpci alebo v oboch.

Organizácia dátových radov

V poli zoznamov Dátové rady vidíte zoznam všetkých dátových radov v aktuálnom grafe.

Dátové rady stĺpcov sú v zozname umiestené hore, dátové rady čiar dole.

Úprava dátových radov

  1. Kliknite na záznam v zozname a môžete si prehliadnuť či upraviť jeho vlastnosti.

    V zozname Dátové Rozsahy vidíte názvy oblastí a rozsahy buniek jednotlivých prvkov dátových radov.

  2. Kliknite na záznam a upravte obsah v textovom poli nižšie.

    Popis vedľa textového poľa zobrazuje aktuálne zvolenú oblasť.

  3. Zadajte rozsah alebo kliknete na ikonu Vybrať dátovú oblasť čím sa minimalizuje dialóg a môžete rozsah označiť myšou.

Rozsah pre dátovú oblasť, napr. hodnoty Y, nesmie obsahovať bunku s popisom.

Úprava kategórií alebo popisov dát

Hodnoty v rozsahu Kategórie sa zobrazia ako popisy na osi x.

Vkladanie prvkov grafu

Použite stránku Prvky grafu zo Sprievodcu Grafom pre vloženie následujúcich súčasti grafu:

Ďalšie súčasti môžete pridať pomocou ponuky Vložiť v režime úprav grafu. Tam môžete určiť následujúce prvky:

Pre nastavenie rôznych popisov dát pre každý dátový rad, použite dialóg Vlastnosti dátových radov.

Please support us!