Stĺpcový a Pruhový graf

Na prvej strane Sprievodca grafom si môžete vybrať typ grafu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Stĺpec

Tento typ predstavuje stĺpcový graf so zvislými stĺpcami. Výška každého stĺpca závisí na jeho hodnote. Na osi x sú zobrazené kategórie. Na osi y sú zobrazené hodnoty každej kategórie.

Normálny- tento podtyp zobrazuje všetky hodnoty kategórie vedľa seba. Hlavný dôraz je kladený na jednotlivé absolútne hodnoty v porovnaní s každou ďalšou hodnotou.

Skladaný - tento podtyp zobrazuje hodnoty dát každej kategórie zložené na sebe. Hlavný dôraz sa kladie na celkovú hodnotu kategórie a rozložení jednotlivých častí v rámci kategórie.

Percent - this subtype shows the relative percentage of each data value with regard to the total of its category. Main focus is the relative contribution of each value to the category's total.

Môžete zapnúť 3D zobrazenie hodnôt. Schéma "realistické" sa pokúsi o čo najlepší 3D vzhľad. Schéma "jednoduché" napodobňuje grafy v ostatných produktoch Office.

Pre 3D grafy môžete vybrať tvar každej hodnoty z týchto možností: kváder, valec, kužeľ a ihlan.

Panel

Tento typ predstavuje stĺpcový graf s vodorovnými stĺpcami. Dĺžka každého stĺpca závisí na jeho hodnote. Na osi y sú zobrazené kategórie. Na osi x sú zobrazené hodnoty každej kategórie.

Podtypy sú rovnaké ako pre Stĺpcový graf.

Please support us!