Plošný graf

Na prvej strane Sprievodca grafom si môžete vybrať typ grafu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Oblasť

Plošný graf zobrazuje hodnoty ako body na osi y. Osa x zobrazuje kategórie. Y-ové hodnoty každého dátového radu sú spojené čiarou. Oblasti medzi čiarami sú vyfarbené farbou. Zámerom plošného grafu je zdôrazniť zmeny medzi jednotlivými kategóriami.

Bežný - tento podtyp zobrazuje všetky hodnoty ako absolútne y hodnoty. Najskôr sa vykreslí oblasť posledného stĺpca v rozsahu dát, potom predposledný a tak ďalej až po prvý stĺpec dát. Pokiaľ sú hodnoty v prvom stĺpci väčšie ako ostatné, posledná vykreslená oblasť skryje ostatné oblasti.

Skladaný - tento podtyp vykresľuje hodnoty poskladané na sebe. Zaisťuje tak, že sú viditeľné všetky hodnoty a žiadne údaje nebudú prekryté. Avšak hodnoty na osi y už nepredstavujú absolútne hodnoty, okrem posledného stĺpca, ktorý sa vykreslí ako spodný z oblastí.

Percent - this subtype plots values cumulatively stacked on each other and scaled as percentage of the category total.

Please support us!