Stepped Line Properties

Pri grafoch, ktoré zobrazujú čiary (čiarový alebo XY), si môžete namiesto zobrazovanie rovných čiar vybrať krivky. Vlastnosti týchto kriviek je možné upraviť.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.


Different step types

Please support us!