Usporiadanie

Tento príkaz umožňuje zmeniť poradie dátových radov v zobrazenom grafe.

Umiestnenie dát v tabuľke sa nezmení. Tieto príkazy môžete použiť len po vložení grafu do LibreOffice Calc.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)


Warning Icon

Táto funkcia je dostupná iba ak máte dáta zobrazené v stĺpcoch. Nie je možné meniť poradie dát zobrazených v riadkoch.


Preniesť bližšie

Prenesie vybraný dátový rad dopredu (doprava).

Odoslať späť

Prenesie vybraný dátový rad dozadu (doľava).

Please support us!