Základňa grafu

Otvorí dialógové okno Základňa grafu, kde môžete upraviť vlastnosti základne grafu. Základňa grafu je dolná oblasť v 3D grafoch. Táto funkcia je k dispozícii len pre 3D grafy.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Formát - Základňa grafu (grafy)


Čiara

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Nastavte možnosti výplne pre vybraný grafický objekt alebo prvok dokumentu.

Tieň

Nastavte možnosti priehľadnosti pre výplň, ktorú použijete na vybraný objekt.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!