Zadná stena grafu

Otvorí dialógové okno Zadná stena grafu, kde môžete upraviť vlastnosti zadnej steny grafu. Zadná stena grafu je "zvislé" pozadie za dátovou oblasťou grafu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Formát - Zadná stena grafu - Graf dialog (Grafy)


Čiara

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Oblasť

Set the fill options for the selected drawing object.

Tieň

Nastavte možnosti priehľadnosti pre výplň, ktorú použijete na vybraný objekt.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!