Zadn√° stena grafu

Otvor√≠ dial√≥gov√© okno Zadn√° stena grafu, kde m√īŇĺete upraviŇ• vlastnosti zadnej steny grafu. Zadn√° stena grafu je "zvisl√©" pozadie za d√°tovou oblasŇ•ou grafu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvońĺte Form√°t - Zadn√° stena grafu - Graf dialog (Grafy)


ńĆiara

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Nastavte moŇĺnosti v√Ĺplne pre vybran√Ĺ grafick√Ĺ objekt alebo prvok dokumentu.

TieŇą

Nastavte moŇĺnosti priehńĺadnosti pre v√ĹplŇą, ktor√ļ pouŇĺijete na vybran√Ĺ objekt.

Reset

Obnov√≠ zmeny vykonan√© na aktu√°lnej z√°loŇĺke na stav pri otvoren√≠ tohto dial√≥gov√©ho okna.

Please support us!