Mriežka

Otvorí dialóg Mriežka, kde môžete určiť vlastnosti mriežky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)


Čiara

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!