Mriežka

Otvorí podmenu, v ktorom si vyberiete, ktorú mriežku chcete upraviť.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Grid (Charts)


Hlavná mriežka osi X

Otvorí dialóg Mriežka, kde môžete určiť vlastnosti mriežky.

Hlavná mriežka osi Y

Otvorí dialóg Mriežka, kde môžete určiť vlastnosti mriežky.

Hlavná mriežka osi Z

Otvorí dialóg Mriežka, kde môžete určiť vlastnosti mriežky.

Vedľajšia mriežka osi X

Otvorí dialóg Mriežka, kde môžete určiť vlastnosti mriežky.

Vedľajšia mriežka osi Y

Otvorí dialóg Mriežka, kde môžete určiť vlastnosti mriežky.

Vedľajšia mriežka osi Z

Otvorí dialóg Mriežka, kde môžete určiť vlastnosti mriežky.

Mriežky všetkých osí

Otvorí dialóg Mriežka, kde môžete určiť vlastnosti mriežky.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!