Os Y

Otvorí dialóg Os Y, v ktorom môžete upraviť vlastnosti osi Y.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)


Čiara

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Zadajte formátovanie a písmo, ktoré chcete použiť.

Mierka

Určuje nastavenie mierky osi Y. Pri X-Y grafoch môžete tiež nastaviť mierku osi X.

Umiestnenie

Controls the positioning of the axis.

Zarovnanie

Upraví zarovnanie osí alebo nadpisov.

Please support us!