Osi

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis. The name of the dialog depends on the selected axis.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)


Dialog Os Y obsahuje viac možností. Pri X-Y grafoch je dialóg osi X doplnený o záložku Pravítko tab.

note

Nastavenie mierky osi X je možné len v grafe typu X-Y.


Čiara

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Zadajte formátovanie a písmo, ktoré chcete použiť.

Zarovnanie

Upraví zarovnanie osí alebo nadpisov.

Please support us!