Legenda

Určuje okraje, výplň a vlastnosti znakov legendy.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)


Čiara

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Oblasť

Set the fill options for the selected drawing object.

Tieň

Nastavte možnosti priehľadnosti pre výplň, ktorú použijete na vybraný objekt.

Znak

Zadajte formátovanie a písmo, ktoré chcete použiť.

Zobraziť

Opens the Legend dialog, which allows you to change the position of legends in the chart, and to specify whether the legend is displayed.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!