Legenda

Urńćuje okraje, v√ĹplŇą a vlastnosti znakov legendy.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)


ńĆiara

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Nastavte moŇĺnosti v√Ĺplne pre vybran√Ĺ grafick√Ĺ objekt alebo prvok dokumentu.

TieŇą

Nastavte moŇĺnosti priehńĺadnosti pre v√ĹplŇą, ktor√ļ pouŇĺijete na vybran√Ĺ objekt.

Zadajte form√°tovanie a p√≠smo, ktor√© chcete pouŇĺiŇ•.

Zobraziҕ

Opens the Legend dialog, which allows you to change the position of legends in the chart, and to specify whether the legend is displayed.

Reset

Obnov√≠ zmeny vykonan√© na aktu√°lnej z√°loŇĺke na stav pri otvoren√≠ tohto dial√≥gov√©ho okna.

Please support us!