Zarovnanie

Upraví zarovnanie nadpisu grafu.

Niektoré možnosti nie sú k dispozícii pre všetky druhy nadpisov. Napríklad sú iné možnosti pre 2D a 3D grafy.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Title (Charts)


Otočiť text

Určuje smer textu v bunkách. Kliknutím na jedno z tlačidiel ABCD vyberiete požadovaný smer.

ABCD koleso

Kliknutím kdekoľvek na koleso určíte orientáciu textu. Písmená "ABCD" na tlačidle zodpovedajú novému nastaveniu.

ABCD tlačidlo

Text v bunkách sa bude zobrazovať zvislo.

Note Icon

Pokiaľ zvolíte zvislé označenie osi X, môže dôjsť k orezaniu textu čiarou osi X.


Stupňov

Môžete ručne zadať uhol orientácie.

Note Icon

Ak je rozmer grafu príliš malý, môžu nastať problémy pri zobrazovaní nadpisov. Tieto problémy je možné odstrániť zväčšením grafu, alebo zmenšením veľkosti písma.


Please support us!