Nadpis

Upraví vlastnosti vybraného nadpisu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Format Selection - Title dialog (Charts)


ńĆiara

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Nastavte moŇĺnosti v√Ĺplne pre vybran√Ĺ grafick√Ĺ objekt alebo prvok dokumentu.

TieŇą

Nastavte moŇĺnosti priehńĺadnosti pre v√ĹplŇą, ktor√ļ pouŇĺijete na vybran√Ĺ objekt.

Zadajte form√°tovanie a p√≠smo, ktor√© chcete pouŇĺiŇ•.

Zarovnanie

Upraví zarovnanie nadpisu grafu.

Reset

Obnov√≠ zmeny vykonan√© na aktu√°lnej z√°loŇĺke na stav pri otvoren√≠ tohto dial√≥gov√©ho okna.

Please support us!