Dátové rady

Use this to change the properties of a selected data series. This dialog appears when one data series is selected when you choose Format - Format Selection. Some of the menu entries are only available for 2D or 3D charts.

note

Všetky zmeny, ktoré v tomto dialógu vykonáte, ovplyvnia celý dátový rad. Napríklad, ak zmeníte farbu, zmenia farbu všetky prvky tohoto dátového radu.


Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Format Selection - Data Series dialog (Charts)


Čiara

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Nastavte možnosti výplne pre vybraný grafický objekt alebo prvok dokumentu.

Tieň

Nastavte možnosti priehľadnosti pre výplň, ktorú použijete na vybraný objekt.

Zadajte formátovanie a písmo, ktoré chcete použiť.

Popisy Dát

Opens the Data Labels dialog, which enables you to set the data labels.

Chybová čiara osi Y

Use the X or Y Error Bars dialog to display error bars for 2D charts.

Možnosti

Použije dialóg pre definíciu niektorých volieb, ktoré sú dostupné pre špecifické typy grafu. Obsah dialógu Možnosti sa mení s typom grafu.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!