Dátový bod

This dialog allows you to change the properties of a selected data point. The dialog appears when there is only one data point selected when you choose Format - Format Selection. Some of the menu entries are only available for 2D or 3D charts.

note

Všetky vykonané zmeny ovplyvnia len jeden dátový bod. Napríklad keď zmeníte farbu stĺpca, zmení sa farba len jedného stĺpca.


Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Format Selection - Data Point dialog (Charts)


Čiara

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Nastavte možnosti výplne pre vybraný grafický objekt alebo prvok dokumentu.

Tieň

Nastavte možnosti priehľadnosti pre výplň, ktorú použijete na vybraný objekt.

Zadajte formátovanie a písmo, ktoré chcete použiť.

Popisy Dát

Opens the Data Labels dialog, which enables you to set the data labels.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!