Formátovať výber

Formats the selected object. Depending on the object selected, the command opens dialogs that you can also open by choosing the following commands from the Format menu:

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Format Selection (Charts)


Bok grafu

Otvorí dialógové okno Zadná stena grafu, kde môžete upraviť vlastnosti zadnej steny grafu. Zadná stena grafu je "zvislé" pozadie za dátovou oblasťou grafu.

Pozadie grafu

Otvorí dialóg Pozadie grafu, kde môžete upraviť vlastnosti pozadia grafu. Pozadie grafu je plocha za všetkými prvkami grafu.

Základňa grafu

Otvorí dialógové okno Základňa grafu, kde môžete upraviť vlastnosti základne grafu. Základňa grafu je dolná oblasť v 3D grafoch. Táto funkcia je k dispozícii len pre 3D grafy.

Nadpis

Upraví vlastnosti vybraného nadpisu.

Legenda

Určuje okraje, výplň a vlastnosti znakov legendy.

Os X

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Os Y

Otvorí dialóg Os Y, v ktorom môžete upraviť vlastnosti osi Y.

Mriežka

Otvorí dialóg Mriežka, kde môžete určiť vlastnosti mriežky.

Dátový bod

This dialog allows you to change the properties of a selected data point. The dialog appears when there is only one data point selected when you choose Format - Format Selection. Some of the menu entries are only available for 2D or 3D charts.

Dátové rady

Use this to change the properties of a selected data series. This dialog appears when one data series is selected when you choose Format - Format Selection. Some of the menu entries are only available for 2D or 3D charts.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!