Osi

Určuje, ktoré osi sa majú v grafe zobraziť.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose Insert - Axes (Charts)


Hlavné osi

Os x

Zobrazí os X s pododdielovým rozdelením.

Os y

Zobrazí os Y s pododdielovým rozdelením.

Os z

Zobrazí os Z s pododdielovým rozdelením. Túto os je možné zobraziť len v 3D grafoch.

Sekundárne osi

V tejto oblasti je možné priradiť do grafu sekundárnu os. Pokiaľ už je ku tejto osi priradený dátový rad, LibreOffice automaticky zobrazí os a popis. Neskôr môžete toto nastavenie meniť. Ak ešte osi neboli priradené žiadne dáta a aktivujete túto oblasť, použijú sa pre sekundárnu os hodnoty z primárnej osi Y.

Os x

Zobrazí v grafe sekundárnu os X.

Os y

Zobrazí v grafe sekundárnu os Y.

Tip Icon

Hlavné osi a sekundárne osi môžu mať rozličnú mierku. Napríklad jedna os môže mať mierku 2 cm a druhá 1 cm.


Please support us!