Popisy Dát

Opens the Data Labels dialog, which enables you to set the data labels.

If an element of a data series is selected, this command works on that data series only. If no element is selected, this command works on all data series.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose Insert - Data Labels (Charts)

Choose Format - Format Selection - Data Point/Data Series - Data Labels tab (for data series and data point) (Charts)


ZobraziĹĄ hodnotu ako ÄŤĂ­slo

Zobrazí absolútne hodnoty dátových bodov.

Formát čísla

Otvorí dialóg pre výber formátu čísla

Zobrazí hodnotu v percentách

Zobrazí percentuálne hodnoty dátových bodov v každom stĺpci.

Formát percent

Otvorí dialóg pre výber formátu percent

ZobraziĹĄ kategĂłriu

Zobrazí popisy dátových bodov.

Zobraziť kľúč legendy

Zobrazí vedľa každého popisu dátového bodu ikonu z legendy.

OddeÄľovaÄŤ

Vyberie oddeľovač medzi viacerými textovými reťazcami pre ten istý objekt.

Umiestnenie

Vyberie relatívne umiestnenie popisov dát v objekte

Text Direction

Určite smer textu pre odsek, ktorý používa komplexné rozloženie textu (CTL). Táto vlastnosť je dostupná, len ak je povolené komplexné rozloženie.

OtoÄŤiĹĄ text

Otočenie popisov dát nastavíte kliknutím na požadované miesto kruhovej stupnice.

Zadajte pre popisy dát uhol otočenia orientovaný proti smeru hodinových ručičiek.

Please support us!