Legenda

Opens the Legend dialog, which allows you to change the position of legends in the chart, and to specify whether the legend is displayed.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Legend (Charts)

Zvoľte záložku Formát - Legenda - Umiestnenie (grafy)


Pre zobrazenie alebo skrytie legendy, kliknite na ikonu Legenda zap/vyp na paneli Formátovanie.

Ikonka

Legenda zap/vyp

Zobraziť

Určuje, či sa má zobrazovať legenda grafu. Táto voľba je k dispozícii len pokiaľ zobrazíte dialóg pomocou možnosti Vložiť - Legenda.

Umiestnenie

Zvoľte umiestnenie legendy

Vľavo

Umiestni legendu vľavo od grafu.

Hore

Umiestni legendu nad graf.

Vpravo

Umiestni legendu vpravo od grafu.

Dole

Umiestni legendu pod graf.

Orientácia textu

This feature is only available if complex text layout support is enabled in - Language settings - Languages.

Text Direction

Určite smer textu pre odsek, ktorý používa komplexné rozloženie textu (CTL). Táto vlastnosť je dostupná, len ak je povolené komplexné rozloženie.

Overlay

Určuje, či má legenda prekrývať graf. Vypnutie tejto možnosti je užitočné, ak chcete legendu zobraziť nad prázdnou časťou oblasti grafu namiesto vedľa nej. Týmto spôsobom môže oblasť kreslenia vyplniť celú oblasť grafu a zvýšiť tak jeho čitateľnosť.

Please support us!