Tabuľka dát

Opens the Data Table dialog where you can edit the chart data.

Dialóg Tabuľka dát nie je k dispozícii, ak vložíte graf založený na zošite Calc alebo tabuľke Writer.

Note Icon

Niektoré zmeny budú viditeľné až po znovuotvorení dialógu.


Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Tabuľka dát grafu (grafy)

Na paneli formátovanie kliknite na

Ikonka

Dáta grafu


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Pre zmenu dát grafu

Keď vytvoríte graf založený na východzích dátach alebo skopírujete graf do dokumentu, môžete otvoriť dialóg Tabuľka dát a zadať vlastné údaje. Náhľad grafu sa mení podľa zadávaných dát.

Po zavretí dialógu Tabuľka dát sa graf upraví podľa nových dát. Pre zrušenie zmien zvoľte Úpravy - Späť.

  1. Vložte alebo vyberte graf, ktorý nie je založený na dátach z buniek.

  2. Na otvorenie dialógu Tabuľka dát zvoľte Zobraziť - Tabuľka dát grafu.

    The data series are organized in columns. The role of the left most column is set to categories or data labels respectively. The contents of the left most column are always formatted as text. You can insert more text columns to be used as hierarchical labels.

  3. Kliknite na bunku v dialógu a upravte jej obsah. Po kliknutí na inú bunku sa aktualizuje náhľad.

  4. Do textového poľa nad stĺpcom zadajte názov dátovej postupnosti.

  5. Pomocou ikoniek nad tabuľkou môžete vložiť alebo odstrániť riadky a stĺpce. Pri dátových radoch s viac stĺpcami môžete vložiť alebo odstrániť len celé dátové rady.

  6. Poradie dátových radov v grafe je rovnaké ako v tabuľke dát.Pomocou ikony Posunúť rady vpravo môžete zameniť aktuálny stĺpec so stĺpcom vpravo.

  7. Poradie kategórii alebo dátových bodov grafu je rovnaké ako v tabuľke dát.Pomocou ikony Posunúť riadok dolu môžete zameniť aktuálny riadok s riadkom pod ním.

Please support us!