Vlastnosti LibreOffice Calc

LibreOffice Calc je tabuľková aplikácia, ktorú môžete použiť na výpočty, analýzu a správu dát. Môžete tiež importovať a upravovať zošity Microsoft Excel.

Výpočty

LibreOffice Calc poskytuje funkcie (vrátane štatistických a bankových funkcií), s ktorými je možné vytvárať vzorce na vykonávanie zložitých výpočtov so zadanými údajmi.

Pri vytváraní funkcií je možné využiť nástroj Sprievodca funkciami

Výpočty čo-keď

Zaujímavou vlastnosťou je možnosť okamžite vidieť dôsledky zmeny jedného prvku výpočtu, ktorý je zloženú z viacerých prvkov. Napríklad, môžete vidieť ako vplýva zmena časového obdobia pri výpočte pôžičky na výšku úrokov alebo splátok. Ďalej môžete spravovať väčšie tabuľky použitím preddefinovaných scenárov.

Databázové funkcie

Použite zošity na usporiadanie, ukladanie a filtrovanie dát.

LibreOffice Calc vám umožňuje používať tabuľky z databáz systémom drag-and-drop alebo vám umožňuje použiť zošity ako zdroje dát na vytváranie formulárových listov v LibreOffice Writer.

Usporiadavanie dát

Pomocou niekoľkých kliknutí myšou môžete reorganizovať svoje zošity tak, aby zobrazovali alebo skrývali určité dátové oblasti, môžete formátovať oblasti na základe špeciálnych podmienok alebo môžete rýchlo vypočítať súčty a podsúčty.

Dynamické grafy

LibreOffice Calc vám umožňuje prezentovať dáta v zošite v dynamických grafoch, ktoré sa automaticky aktualizujú pri zmene dát.

Otváranie a ukladanie súborov Microsoft

Pomocou filtrov LibreOffice môžete konvertovať súbory MS Excelu alebo načítať a ukladať súbory v mnohých ďalších formátoch.

Please support us!