Panel nástrojov

Použite panel nástrojov na prístup k najčastejšie používaným príkazom.

Vložiť

Kliknutím na šípku vedľa ikony sa otvorí panel Vložiť , kde je možné do aktuálneho listu vložiť obrázky alebo špeciálne symboly.

Ikonka

Vložiť

Vložiť bunky

Kliknutím na šípku vedľa ikony sa otvorí panel Vložiť bunky, kde je možné vkladať bunky, riadky a stĺpce do aktuálneho listu.

Ikonka

Vložiť bunky

Ovládacie prvky

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icon Select

Ovládacie prvky formulára

AutoFormat

Pomocou tohto príkazu môžete použiť štýl formátovania na vybranú oblasť hárka alebo definovať svoj vlastný štýl formátovania.

AutoFormat Styles Icon

Automatický formát

Výber tém

Použije na označené bunky štýl formátovania.

Ikonka

Výber tém

AutoFilter

Automatically filters the selected cell range, and creates one-row list boxes where you can choose the items that you want to display.

Ikonka

Automatický filter

Zo súboru

Umožňuje nastaviť možnosti filtrovania.

Ikonka

Bežný filter

Rozšírený filter

Definuje rozšírený filter.

Spustiť

Otvorí dialógové okno, v ktorom je možné vybrať zdroj pre kontingenčnú tabuľku a potom tabuľku vytvoriť.

Eurokonvertor

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Definovať

Otvorí dialógové okno, kde môžete určiť názov vybranej oblasti alebo názov výrazu vzorca.

Vyhľadanie cieľa

Otvorí dialógové okno, kde môžete vyriešiť rovnicu s premennou.

Hore

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

Ikonka

Zoskupiť

Hore

Ungroups the selection. In a nested group, the last rows or columns that were added are removed from the group.

Ikonka

Zrušiť zoskupenie

Please support us!