Panely n√°strojov

This submenu lists the toolbars that are available in spreadsheets. This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

҆tandardn√Ĺ panel

҆tandardn√Ĺ panel je dostupn√Ĺ v kaŇĺdej aplik√°cii LibreOffice.

Panel form√°tovanie

Panel Form√°tovanie obsahuje z√°kladn√© pr√≠kazy na ruńćn√© form√°tovanie.

Panel n√°strojov

PouŇĺite panel n√°strojov na pr√≠stup k najńćastejŇ°ie pouŇĺ√≠van√Ĺm pr√≠kazom.

Panel vzorcov

Pomocou tohoto panelu je moŇĺn√© zad√°vaŇ• vzorce.

Panel Kresba

Panel Kresba obsahuje ńćasto pouŇĺ√≠van√© n√°stroje na √ļpravy. Po kliknut√≠ na Ň°√≠pku vedńĺa ikony se otvor√≠ panel s ńŹalŇ°√≠mi pr√≠kazmi.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Panel n√°strojov

Panel Obr√°zok sa zobraz√≠, ak do listu vloŇĺ√≠te alebo vyberiete uŇĺ vloŇĺen√Ĺ obr√°zok.

Panel vlastností objektov kresby

Panel Vlastnosti objektov kresby obsahuje pr√≠kazy na form√°tovanie a zarovn√°vanie vybran√Ĺch objektov z listu.

Panel form√°tovania textu

The Text Formatting Bar that is displayed when the cursor is in a text object, such as a text box or a drawing object, contains formatting and alignment commands.

Print Preview Bar

The Print Preview bar is displayed when you choose File - Print Preview.

Stavov√Ĺ panel

Stavov√Ĺ panel zobrazuje inform√°cie o aktu√°lnom liste.

VloŇĺiŇ•

Kliknut√≠m na Ň°√≠pku vedńĺa ikony sa otvor√≠ panel VloŇĺiŇ• , kde je moŇĺn√© do aktu√°lneho listu vloŇĺiŇ• obr√°zky alebo Ň°peci√°lne symboly.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!