Hárok

This menu contains commands to modify and manage a sheet and its elements.

Vložiť riadky

Insert rows above or below the active cell.

Vložiť stĺpce

Inserts columns to the left or to the right of the active cell.

Vložiť zalomenie strany

Tento príkaz vloží ručné zalomenie riadku alebo stĺpca, aby zaistil, že vaše dáta budú správne vytlačené. Môžete vložiť vodorovné zalomenie nad, alebo zvislé zalomenie vľavo od aktívnej bunky.

Zmazať bunky

Kompletne zmaže vybraté bunky, riadky alebo stĺpce. Bunky pod alebo vpravo od zmazaných buniek vyplní vzniknutý priestor. Pamätajte, že vybratá voľba zmazania je uložená a znovu zavedená pri každom ďalšom volaniu dialógu.

Odstrániť zalomenie strany

Zvoľte typ ručného zalomenia, ktoré chcete odstrániť.

Vyplnenie

Automaticky vyplní bunky obsahom.

Zmazať obsah

Určuje obsah, ktorý má byť odstránený z aktívnej bunky alebo vybratej oblasti buniek. Ak je vybratých viac listov, budú ovplyvnené všetky listy.

Presunúť alebo kopírovať hárok

Presunie alebo skopíruje list na nové miesto v dokumente alebo do iného dokumentu.

List

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

Zmazať bunky

Po potvrdení odstráni aktuálny list.

Sheet Tab Color

Opens a window where you can assign a color to the sheet tab.

Uložiť ako

Priradí makrá programovým udalostiam. Priradené makro sa spustí automaticky zakaždým, keď dôjde k vybranej udalosti.

Please support us!