N√°stroje

The Tools menu contains commands to check spelling, to trace sheet references, to find mistakes and to define scenarios.

TaktieŇĺ m√īŇĺte vytv√°raŇ• a prirańŹovaŇ• makr√° a nastaviŇ• vzhńĺad a funkciu panelov n√°strojov, menu, kl√°vesnice a nastaviŇ• v√Ĺchodzie moŇĺnosti pre aplik√°cie LibreOffice.

Spelling

Checks spelling manually.

Automatic Check Spelling

LibreOffice can automatically check spelling while you type and underline possible misspelled words with a red wavy line.

Slovn√≠k synon√Ĺm

Use the thesaurus to look up synonyms or related terms.

Nov√Ĺ

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

Nastavenie automatickej opravy

Nastav√≠ moŇĺnosti automatick√©ho nahradzovania textu pri zad√°van√≠.

Redaction

Redacting documents blocks out words or portions of a document for authorized use or viewing.

Auto-Redact

Use automatic redaction to define words and patterns that are automatically marked for redaction.

ImageMap

UmoŇĺŇąuje pripojiŇ• URL adresy ku konkr√©tnym oblastiam, ktor√© sa naz√Ĺvaj√ļ akt√≠vne oblasti, ku grafike alebo skupine graf√≠k. Obr√°zkov√° mapa je skupina jednej alebo viacer√Ĺch akt√≠vnych oblast√≠.

Vyhńĺadanie cieńĺa

Otvor√≠ dial√≥gov√© okno, kde m√īŇĺete vyrieŇ°iŇ• rovnicu s premennou.

RieŇ°iteńĺ

Otvor√≠ dial√≥gov√© okno RieŇ°iteńĺ. RieŇ°iteńĺ v√°m umoŇĺŇąuje vyrieŇ°iŇ• matematick√© √ļlohy s viacer√Ĺmi nezn√°mymi premenn√Ĺmi a s√ļborom obmedzen√≠ na premenn√© met√≥dami hńĺadania cieńĺov.

Detektív

This command activates the Spreadsheet Detective. With the Detective, you can trace the dependencies from the current formula cell to the cells in the spreadsheet.

Scen√°re

Definuje scen√°r pre vybran√ļ oblasŇ• h√°rka.

Forms Submenu

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Share Spreadsheet

Sharing a spreadsheet allows several users to open the same file for editing at the same time.

Riadky

The Protect Sheet or Protect Spreadsheet Structure commands prevent changes from being made to cells in the sheets or to sheets in a document. As an option, you can define a password. If a password is defined, removal of the protection is only possible if the user enters the correct password.

҆t√≠tky

Lets you record or organize and edit macros.

Development Tools

Inspects objects in LibreOffice documents and shows supported UNO services, as well as available methods, properties and implemented interfaces.

Spr√°vca rozŇ°√≠ren√≠

V spr√°vcovi rozŇ°√≠ren√≠ moŇĺno prid√°vaŇ•, odstraŇąovaŇ•, zakazovaŇ•, povońĺovaŇ• a aktualizovaŇ• rozŇ°√≠renia LibreOffice.

Prisp√īsobiŇ•

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Cesty

This command opens a dialog for a customized program configuration.

Please support us!