N√°stroje

The Tools menu contains commands to check spelling, to trace sheet references, to find mistakes and to define scenarios.

TaktieŇĺ m√īŇĺte vytv√°raŇ• a prirańŹovaŇ• makr√° a nastaviŇ• vzhńĺad a funkciu panelov n√°strojov, menu, kl√°vesnice a nastaviŇ• v√Ĺchodzie moŇĺnosti pre aplik√°cie LibreOffice.

Spelling

Checks spelling manually.

Nov√Ĺ

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

Nastavenie automatickej opravy

Nastav√≠ moŇĺnosti automatick√©ho nahradzovania textu pri zad√°van√≠.

ImageMap

UmoŇĺŇąuje pripojiŇ• URL adresy ku konkr√©tnym oblastiam, ktor√© sa naz√Ĺvaj√ļ akt√≠vne oblasti, ku grafike alebo skupine graf√≠k. Obr√°zkov√° mapa je skupina jednej alebo viacer√Ĺch akt√≠vnych oblast√≠.

Vyhńĺadanie cieńĺa

Otvor√≠ dial√≥gov√© okno, kde m√īŇĺete vyrieŇ°iŇ• rovnicu s premennou.

RieŇ°iteńĺ

Otvor√≠ dial√≥gov√© okno RieŇ°iteńĺ. RieŇ°iteńĺ v√°m umoŇĺŇąuje vyrieŇ°iŇ• matematick√© √ļlohy s viacer√Ĺmi nezn√°mymi premenn√Ĺmi a s√ļborom obmedzen√≠ na premenn√© met√≥dami hńĺadania cieńĺov.

Detektív

This command activates the Spreadsheet Detective. With the Detective, you can trace the dependencies from the current formula cell to the cells in the spreadsheet.

Scen√°re

Definuje scen√°r pre vybran√ļ oblasŇ• h√°rka.

Riadky

The Protect Sheet or Protect Spreadsheet Structure commands prevent changes from being made to cells in the sheets or to sheets in a document. As an option, you can define a password. If a password is defined, removal of the protection is only possible if the user enters the correct password.

҆t√≠tky

Lets you record or organize and edit macros.

Spr√°vca rozŇ°√≠ren√≠

V spr√°vcovi rozŇ°√≠ren√≠ moŇĺno prid√°vaŇ•, odstraŇąovaŇ•, zakazovaŇ•, povońĺovaŇ• a aktualizovaŇ• rozŇ°√≠renia LibreOffice.

ńĆiara

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Prisp√īsobiŇ•

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Cesty

This command opens a dialog for a customized program configuration.

Please support us!