Vložiť

The Insert menu contains commands for inserting new elements, such as images, text boxes, object, media, cell names and much more into the current sheet.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Graf

Vloží graf.

Sparklines

Sparklines are small data charts displayed inside a cell.

Pivot Table - Select Source

Otvorí dialógové okno, v ktorom je možné vybrať zdroj pre kontingenčnú tabuľku a potom tabuľku vytvoriť.

Nový

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Shape

This submenu contains common shapes like a line, circle, triangle, and square, or a symbol shape like a smiley face, heart, and flower that can be inserted into the document.

Function

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Named Ranges and Expressions

Pomenovať idú rôzne časti v zošite. Pomenovaním rôznych častí môžete ľahko prechádzať cez zošity a hľadať informácie.

Text Box

[text/shared/02/01140000.xhp#textbox_text not found].

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Plávajúci rámec

Vloží plávajúci rámec do aktuálneho dokumentu. Plávajúce rámce sa v dokumentoch HTML používajú na zobrazenie obsahu iného súboru.

Panel nástrojov Písmomaľby

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Hypertextový odkaz

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Špeciálny znak

Umožňuje používateľovi vložiť znaky z rozsahu symbolov nájdených v nainštalovaných písmach.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Date

Inserts the current date in the cell.

Time

Inserts the current time in the cell.

Field

Opens a submenu for selecting the date, sheet name or document title in the cell.

Hlavičky a päty

Umožní vám určiť formát hlavičky a päty.

Ovládacie prvky formulára

This submenu contains form controls like a textbox, checkbox, option button, and listbox that can be inserted into the document.

Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Please support us!