Roky 19xx/20xx

Umožňuje zadanie roku dvojciferne. Interne LibreOffice rok spracúva štvorciferne, takže pri výpočte rozdielu medzi 1/1/99 a 1/1/01 bude výsledok správne dva roky.

To znamená, že ak zadáte dátum 1/1/30 alebo vyšší, interne sa spracuje ako 1/1/1930 alebo vyšší. Všetky dvojciferné roky nižšie než 30 sa priradia do storočia 20xx. Takže napr. 1/1/20 sa prevedie na 1/1/2020.

Please support us!