Vytváranie názvov buniek

Povolené názvy

Names in Calc can contain letters, numeric characters, and the underline character. Names must start with a letter or an underline character.

Povolené špeciálne znaky:

Názvy nesmú byť rovnaké ako odkazy na bunky. Napríklad nemôžete použiť názov A1, pretože A1 je odkaz na bunku vľavo hore.

Names must not start with the letters C or R followed by a number; also single characters C and R are not allowed as names. See the ADDRESS function for more information.

Names for cell ranges must not include blanks. Blanks are allowed within names for sheets and documents.

Pomenovanie buniek a vzorcov

Správnym spôsobom odkazovania na bunky a oblasti buniek vo vzorcoch je používanie názvov. Napríklad dajte oblasti buniek A1:B2 názov Štart. Potom je možné používať vzorce ako "=SUM(Štart)". Aj keď pridáte alebo vložíte stĺpce či riadky, LibreOffice stále rozpozná nazvané oblasti. Názvy nesmú obsahovať medzeru.

Napríklad je omnoho jednoduchšie mať vzorec pre výpočet ceny z daní "=Cena*DPH" namiesto "= A5 * B12". Takže si môžete nazvať bunku A5 "Cena" a bunku B12 "DPH."

Pre vytvorenie názvov často používaných vzorcov alebo ich častí použite dialógové okno Definovať mená. Pre zadanie názvov oblastí

  1. Select a cell or range of cells, then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define. The Define Names dialog appears.

  2. Do poľa Názov zadajte meno pre označenú oblasť. Kliknite na Pridať. Nový názov sa objaví v zozname uvedenom nižšie. Kliknutím na OK uzavriete dialógové okno.

V tomto dialógu môžete tiež pomenovať ďalšie oblasti buniek tým, že najprv napíšete názov a potom vyberiete príslušné bunky.

Pri písaní názvu do vzorca sa po napísaní niekoľkých prvých písmen zobrazí celý názov ako tip.

Please support us!