Vytváranie názvov buniek

Povolené názvy

Názvy v Calcu môžu obsahovať písmená, číslice a niektoré špeciálne znaky. Názvy musia začínať písmenom alebo podčiarkovníkom.

Povolené špeciálne znaky:

Názvy nesmú byť rovnaké ako odkazy na bunky. Napríklad nemôžete použiť názov A1, pretože A1 je odkaz na bunku vľavo hore.

Names must not start with the letters C or R followed by a number; also single characters C and R are not allowed as names. See the ADDRESS function for more information.

Názvy rozsahov buniek nesmú obsahovať medzery. Medzeru môže obsahovať názov jednej bunky, listu a dokumentu.

Pomenovanie buniek a vzorcov

Správnym spôsobom odkazovania na bunky a oblasti buniek vo vzorcoch je používanie názvov. Napríklad dajte oblasti buniek A1:B2 názov Štart. Potom je možné používať vzorce ako "=SUM(Štart)". Aj keď pridáte alebo vložíte stĺpce či riadky, LibreOffice stále rozpozná nazvané oblasti. Názvy nesmú obsahovať medzeru.

Napríklad je omnoho jednoduchšie mať vzorec pre výpočet ceny z daní "=Cena*DPH" namiesto "= A5 * B12". Takže si môžete nazvať bunku A5 "Cena" a bunku B12 "DPH."

Pre vytvorenie názvov často používaných vzorcov alebo ich častí použite dialógové okno Definovať mená. Pre zadanie názvov oblastí

  1. Select a cell or range of cells, then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define. The Define Names dialog appears.

  2. Do poľa Názov zadajte meno pre označenú oblasť. Kliknite na Pridať. Nový názov sa objaví v zozname uvedenom nižšie. Kliknutím na OK uzavriete dialógové okno.

V tomto dialógu môžete tiež pomenovať ďalšie oblasti buniek tým, že najprv napíšete názov a potom vyberiete príslušné bunky.

Pri písaní názvu do vzorca sa po napísaní niekoľkých prvých písmen zobrazí celý názov ako tip.

Please support us!