Používateľom definované funkcie

Používateľom definované funkcie v LibreOffice Calc použijete takto:

Definovanie funkcie v LibreOffice Basic

 1. Choose Tools - Macros - Edit Macros.

 2. You will now see the Basic IDE.

 3. In the Object Catalog window, double-click on the module where you want to store your macro.

 4. Enter the function code. In this example, we define a VOL(a; b; c) function that calculates the volume of a rectangular solid with side lengths a, b and c:


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

Skopírovanie funkcie do dokumentu

V kroku 2 "Definovanie funkcie v LibreOffice Basic" ste v dialógu Makrá klikli na Upraviť. Ako implicitný je v poli Makro z vybraný modul Moje makrá - Štandard - Module1. Knižnica Štandard je uložená lokálne vo vašom domovskom adresári.

Ak chcete skopírovať používateľom definovanú funkciu do dokumentu Calc:

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic.

 2. V poli Makro z vyberte Moje makrá - Štandard - Module1 a kliknite na tlačidlo Upraviť.

 3. V rozhraní IDE jazyka Basic označte zdrojový kód funkcie a skopírujte ju do schránky.

 4. Zatvorte okno rozhranie IDE jazyka Basic.

 5. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic .

 6. V poli Makro z vyberte (názov dokumentu Calc) - Štandard - Module1 a kliknite na tlačidlo Upraviť.

 7. Vložte obsah schránky do dokumentu do rozhrania IDE jazyka Basic.

Použitie používateľom definovanej funkcie v LibreOffice Calc

Once you have defined the function VOL(a; b; c) in the Basic-IDE, you can apply it the same way as the built-in functions of LibreOffice Calc.

 1. Open a Calc document and enter numbers for the function parameters a, b and c in cells A1, B1, and C1.

 2. Nastavte kurzor do inej bunky a zadajte:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Bude prevedený výpočet funkcie a vo vybranej bunke sa zobrazí jeho výsledok.

Please support us!