Formátovanie čísel ako textu

Čísla je možné v LibreOffice Calc formátovať ako text. Otvorte kontextové menu bunky či oblasti buniek a zvoľte Formát buniek - Čísla, potom vyberte "Text" v poli Kategórie. Všetky čísla posledne zadané do buniek v naformátovanej oblasti budú interpretované ako text. Tieto "čísla" sú zobrazené a zarovnané doľava, rovnako ako ostatný text.

Ak už sú v bunkách zadané čísla a posledne bol ich formát zmenený na "Text", čísla zostanú číslami. Nebudú skonvertované. Len čísla zadané až potom, či čísla potom upravené, budú prevedené na text.

Ak chcete zadať čísla priamo ako text, zadajte najprv apostrof ('). Napríklad roky v záhlaví stĺpcov je možné zadať ako '1999, '2000 a '2001. Apostrof v bunke nie je zobrazený, len určuje, že sa číslo má interpretovať ako text. To sa hodí, ak zadávate napríklad telefónne číslo či PSČ začínajúce nulou (0), pretože nula (0) je na začiatku čísel v štandardnom číselnom formáte odstránená.

Please support us!