Zmena tabuľkového pohľadu

To hide column and line headers in a table:

Mriežku skryjete takto:

Please support us!