Otáčanie tabuliek (Transponovanie)

V LibreOffice Calc je možné "otočiť" tabuľku tak, že z riadkov sa stanú stĺpce a zo stĺpcov riadky.

  1. Vyberte oblasť buniek, ktorú chcete otočiť.

  2. Zvoľte Úpravy - Vybrať.

  3. Kliknite na bunku, ktorá má byť v ľavom hornom rohu.

  4. Zvoľte Úpravy - Vložiť ako.

  5. V dialógu označte položky Vložiť všetko a Transponovať.

    Po kliknutí na OK sú riadky a stĺpce prehodené.

Please support us!