Zlúčenie a rozdelenie buniek

Môžete označiť niekoľko susediacich buniek a zlúčiť ich do jednej bunky. A naopak, môžete túto spojenú veľkú bunku rozdeliť opäť na jednotlivé bunky.

Note Icon

When you copy cells into a target range containing merged cells, the target range gets unmerged first, then the copied cells are pasted in. If the copied cells are merged cells, they retain their merge state.


Zlúčenie buniek

  1. Označte susediace bunky.

  2. Choose Format - Merge Cells - Merge Cells. If you choose Format - Merge Cells - Merge and Center Cells, the cell content will be centered in the merged cell.

Splitting Cells

  1. Umiestnite kurzor do bunky, ktorú chcete rozdeliť.

  2. Choose Format - Merge Cells - Split Cells.

Odkazy na iné listy

Please support us!