Horný a dolný index

  1. V bunke označte text, ktorý chcete mať ako horný či dolný index

    Ak, napríklad, chcete zapísať H20 s 2 ako dolným indexom, označte v bunke 2 (nie vo vstupnom riadku).

  2. Otvorte kontextové menu a zvoľte Znak. Zobrazí sa dialógové okno Znak.

  3. Kliknite na záložku Pozícia písma.

  4. Označte voľbu Dolný index a kliknite na tlačidlo OK.

Please support us!