Filter: Applying Advanced Filters

  1. Skopírujte hlavičky stĺpcov oblasti, ktorú chcete filtrovať, do prázdnej časti listu a zadajte kritériá do riadkov pod hlavičkami. Horizontálne zadané kritéria sú vyhodnocované logickým AND a vertikálne zadané dáta logickým OR.

  2. Po vytvorení matice filtra označte oblasť, na ktorú chcete filter použiť. Zvolením Dáta - Filter - Rozšírený filter otvoríte dialógové okno Rozšírený filter, kde je možné definovať parametre filtra.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Príklad

Otvorte zošit s veľkým počtom riadkov. Použime fiktívny dokument Obrat, ale je možné použiť akýkoľvek iný. Náš dokument vyzerá takto:

A

B

C

D

E

1

Mesiac

Štandardný

Pracovný

Luxusný

Apartmán

2

Január

125600

200500

240000

170000

3

Február

160000

180300

362000

220000

4

Marec

170000

a tak ďalej...


Skopírujte riadok 1 s hlavičkami (názvy stĺpcov) napríklad do riadku 20. Zadajte kritéria spojené logickým OR do riadkov 21, 22 a tak ďalej.

A

B

C

D

E

20

Mesiac

Štandardný

Pracovný

Luxusný

Apartmán

21

Január

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Zvoľte Dáta - Filter - Rozšírený filter a vyberte oblasť A20:E22. Po kliknutí na OK budú vidieť len filtrované riadky. Ostatné budú skryté.

Please support us!