Applying Advanced Filters

  1. Skopírujte hlavičky stĺpcov oblasti, ktorú chcete filtrovať, do prázdnej časti listu a zadajte kritériá do riadkov pod hlavičkami. Horizontálne zadané kritéria sú vyhodnocované logickým AND a vertikálne zadané dáta logickým OR.

  2. Once you have created a filter matrix, select the sheet ranges to be filtered. Open the Advanced Filter dialog by choosing Data - More Filters - Advanced Filter, and define the filter conditions.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Example

Otvorte zošit s veľkým počtom riadkov. Použime fiktívny dokument Obrat, ale je možné použiť akýkoľvek iný. Náš dokument vyzerá takto:

A

B

C

D

E

1

Mesiac

Ĺ tandardnĂ˝

PracovnĂ˝

LuxusnĂ˝

Apartmán

2

Január

125600

200500

240000

170000

3

Február

160000

180300

362000

220000

4

Marec

170000

a tak ÄŹalej...


Skopírujte riadok 1 s hlavičkami (názvy stĺpcov) napríklad do riadku 20. Zadajte kritéria spojené logickým OR do riadkov 21, 22 a tak ďalej.

A

B

C

D

E

20

Mesiac

Ĺ tandardnĂ˝

PracovnĂ˝

LuxusnĂ˝

Apartmán

21

Január

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Choose Data - More Filters - Advanced Filter, and then select the range A20:E22. After you click OK, only the filtered rows will be displayed. The other rows will be hidden from view.

Please support us!