Zmena výšky riadku a šírky stĺpca

Zmeniť výšku riadku je možné myšou či pomocou dialógového okna.

Note Icon

Tu uvedený popis riadkov a výšky riadku platí tiež pre stĺpce a šírku stĺpcov.


Zmena výšky riadku a šírky stĺpca pomocou myši

Zmena výšky riadku a šírky stĺpca pomocou dialógového okna

  1. Kliknite na riadok, aby ste ho aktivovali.

  2. V záhlaví na ľavej strane otvorte kontextové menu.

    Objavia sa príkazy Výška riadka a Optimálna výška riadka. Po výbere jedného alebo druhého sa otvorí dialógové okno.

Please support us!