Definícia Oblasti pre tlač

Možné je stanoviť, ktorá oblasť buniek bude vytlačená.

Bunky, ktoré nie sú súčasťou nastavenej oblasti tlače, nebudú vytlačené ani exportované. Listy bez nastavenej oblasti tlače nebudú ani vytlačené, ani exportované do PDF, ak dokument nie je vo formáte Excel.

Note Icon

Pre súbory vo formáte Excel platí, že každý list, ktorý neobsahuje nastavenú oblasť tlače, bude napriek tomu vytlačený. To isté platí i pre export zošitu vo formáte Excel do PDF.


Definovanie oblasti tlače

 1. Označte bunky, ktoré chcete tlačiť.

 2. Zvoľte Formát - Oblasti tlače - Definovať.

Pridanie buniek do oblasti tlače

 1. Označte bunky, ktoré chcete pridať do existujúcej oblasti tlače.

 2. Zvoľte Formát - Oblasti tlače - Pridať.

Zrušenie oblasti tlače

Použitie náhľadu zalomenia stránky k úprave oblastí tlače

V Náhľadu zalomenie stránky sú oblasti tlače a tiež zalomenie stránky ohraničené modrou čiarou a obsahujú uprostred šedivé číslo stránky. Oblasti, ktoré sa netlačia, majú šedivé pozadie.

Nové zalomenie stránky definujete pretiahnutím okraja na iné miesto. Po definovaní nového zalomenia stránky je automatické zalomenie nahradené ručným.

Zobrazenie a úprava oblastí tlače:

 1. Zvoľte Zobraziť - Náhľad zalomenia stránok.

  Tip Icon

  Predvolené mieru priblíženia v Náhľadu zalomenie stránky zmeníte tým, že dvakrát kliknete na percentuálny údaj vo stavovom riadku a vyberiete novú hodnotu.


 2. Upravte oblasti tlače.

  Zmenu veľkosti oblasti tlače dosiahnete pretiahnutím jeho okraja na nové miesto.

  Note Icon

  Ručné zalomenie zmažete jeho pretiahnutím mimo oblasť tlače.


  Oblasť tlače zmažete pretiahnutím jedného okraja na protiľahlý okraj.

 3. Režim Náhľad zalomenia stránok ukončíte voľbou Zobraziť - Normálne.

Please support us!