Tlač vybraných riadkov alebo stĺpcov vo všetkých stránkach dokumentu

Ak je list príliš veľký pre vytlačenie na jednu stránku, bude vytlačený na viac stránok. Možné je nastaviť, ktoré riadky či stĺpce sa majú opakovane vytlačiť na všetkých stránkach

As an example, If you want to print the top two rows of the sheet as well as the first column (A) on all pages, do the following:

 1. Zvoľte Formát - Oblasti tlače - Upraviť. Zobrazí sa dialógové okno Upraviť oblasti tlače.

 2. Kliknite na ikonu vpravo od poľa Opakovať riadky.

  Dialógové okno sa zmenší a zobrazí sa obsah listu.

 3. Vyberte prvé dva riadky, v tomto prípade kliknite do bunky A1 a potiahnite myšou do bunky A2.

  Do dialógového okna bude automaticky zadaný výraz $1:$2. Riadky 1 a 2 sa budú opakovať na každej tlačenej stránke.

 4. Kliknite opäť na ikonu vpravo od oblasti Opakovať riadky. dialógové okno sa znovu sa zobrazí.

 5. Ak sa má opakovať tiež stĺpec A, kliknite na ikonku napravo od poľa Opakovať stĺpce.

 6. Kliknite na ľubovoľnú bunku stĺpca A (nie na záhlavie).

 7. Opäť kliknite na ikonku vpravo od Opakovať stĺpce.

note

Rows to repeat are rows from the sheet. You can define headers and footers to be printed on each print page independently of this in Format - Page Style.


Please support us!