Tlač listu na šírku

Mnoho možností pre tlač je možné definovať v Zobraziť - Náhľad zalomenia stránok. Presunutím deliacich čiar stanovíte oblasť buniek, ktorá bude vytlačená na stránku.

Pre tlač na šírku postupujte takto:

 1. Choďte do listu, ktorého obsah chcete vytlačiť.

 2. Choose Format - Page Style.

  Príkaz nie je dostupný, ak je list otvorený s ochranou proti zápisu. V takomto prípade kliknite na ikonu Upraviť súbor na paneli nástrojov Štandardný.

 3. Vyberte záložku Stránka. Orientáciu nastavte na Na šírku a kliknite na OK.

 4. Zvoľte Súbor - Tlač. Zobrazí sa dialógové okno pre Tlač.

  V závislosti na ovládači tlačiarne a operačnom systéme môže byť potrebné kliknúť na tlačidlo Vlastnosti a zmeniť nastavenie papiera aj tam.

 5. In the Print dialog in the General tab page, select the contents to be printed:

  All sheets - All sheets will be printed.

  Selected sheets - Only the selected sheets will be printed. All sheets whose names (at the bottom on the sheet tabs) are selected will be printed. By pressing while clicking a sheet name you can change this selection.

  Selected cells - All selected cells are printed.

 6. From all the paper pages that result from the above selection, you can select the range of paper pages to be printed:

  All pages - Print all resulting pages.

  Pages - Enter the pages to be printed. The pages will also be numbered from the first sheet onwards. If you see in the Page Break Preview that Sheet1 will be printed on 4 pages and you want to print the first two pages of Sheet2, enter 5-6 here.

Ak máte pomocou Formát - Oblasti tlače definovanú oblasť či oblasti, budú vytlačené len tieto oblasti tlače.

Please support us!