Výber stránok na vytlačenie

Ak je list príliš veľký na vytlačenie na jednej stránke, LibreOffice Calc ho vytlačí rozložený na viac stránok. Pretože automatické zalomenie stránok nie je vždy na optimálnom mieste, je možné, aby ste rozdelenie na stránky definovali sami.

  1. Choďte do listu, ktorého obsah chcete vytlačiť.

  2. Zvoľte Zobraziť - Náhľad zalomenia stránok.

  3. You will see the automatic distribution of the sheet across the print pages. The automatically created print ranges are indicated by dark blue lines, and the user-defined ones by light blue lines. The page breaks (line breaks and column breaks) are marked as black lines.

  4. Modré čiary označujúce zalomenie strany môžete presúvať myšou. Ďalšie funkcie, napríklad pridanie oblasti tlače, odstránenie mierky alebo odstránenie či pridanie ručného zalomenia riadkov a stĺpcov, nájdete v kontextovom menu.

Please support us!